مسنجر محبوب شما کدامیک میباشد؟
(24.69%) 593
واتس اپ
(3.290%) 79
وی چت
(21.86%) 525
بیتالک
(2.790%) 67
نیمباز
(3.665%) 88
تانگو
(0.708%) 17
کوکو
(2.790%) 67
یاهو
(12.78%) 307
وایبر
(25.98%) 624
لاین
(1.416%) 34
کیک

تعداد شرکت کنندگان : 2401