مسنجر محبوب شما کدامیک میباشد؟
(23.96%) 569
واتس اپ
(3.327%) 79
وی چت
(22.07%) 524
بیتالک
(2.780%) 66
نیمباز
(3.706%) 88
تانگو
(0.716%) 17
کوکو
(2.780%) 66
یاهو
(12.93%) 307
وایبر
(26.28%) 624
لاین
(1.432%) 34
کیک

تعداد شرکت کنندگان : 2374