مسنجر محبوب شما کدامیک میباشد؟
(24.11%) 574
واتس اپ
(3.319%) 79
وی چت
(22.01%) 524
بیتالک
(2.773%) 66
نیمباز
(3.697%) 88
تانگو
(0.714%) 17
کوکو
(2.815%) 67
یاهو
(12.89%) 307
وایبر
(26.21%) 624
لاین
(1.428%) 34
کیک

تعداد شرکت کنندگان : 2380