مسنجر محبوب شما کدامیک میباشد؟
(23.93%) 568
واتس اپ
(3.329%) 79
وی چت
(22.08%) 524
بیتالک
(2.781%) 66
نیمباز
(3.708%) 88
تانگو
(0.716%) 17
کوکو
(2.781%) 66
یاهو
(12.93%) 307
وایبر
(26.29%) 624
لاین
(1.432%) 34
کیک

تعداد شرکت کنندگان : 2373