مسنجر محبوب شما کدامیک میباشد؟
(24%) 570
واتس اپ
(3.326%) 79
وی چت
(22.06%) 524
بیتالک
(2.778%) 66
نیمباز
(3.705%) 88
تانگو
(0.715%) 17
کوکو
(2.778%) 66
یاهو
(12.92%) 307
وایبر
(26.27%) 624
لاین
(1.431%) 34
کیک

تعداد شرکت کنندگان : 2375