مسنجر محبوب شما کدامیک میباشد؟
(25.30%) 614
واتس اپ
(3.256%) 79
وی چت
(21.68%) 526
بیتالک
(2.761%) 67
نیمباز
(3.627%) 88
تانگو
(0.700%) 17
کوکو
(2.802%) 68
یاهو
(12.65%) 307
وایبر
(25.72%) 624
لاین
(1.483%) 36
کیک

تعداد شرکت کنندگان : 2426